[Picture of me] [RSS feed]

Julspel

Akt 1

Berättare [harklar sig]: Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien.

Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen,för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande.

Maria: Käre make, det är så långt att gå. Jag har ont i mina fötter.
Josef: Misströsta icke, kära hustru. Vi kommer vara framme i Betlehem vid skymningen.
Maria: Hoppas att inte hotellen är överfulla. Bara det bästa är gott nog åt Guds son, Jesus.
Josef: "Hubert".
Maria: Förlåt?
Josef: Han ska heta Hubert.
Maria: Kom inte med det där nu igen. Jesus eller inget alls.
Josef: Hubert, det är ett namn det. "Jesus", det låter ju som nån jädra tönt.
Maria [härmar Josef]: "Låter som nån jädra tönt". Om något låter töntigt, så är det väl Hubert.
[överlägset] Det kom faktiskt fram en ängel till mig häromnatten och sa att han skulle heta Jesus.
Josef [sarkastiskt]: Jaa-aaa. Jodå. Visst!
Maria: Dessutom är du uppenbarligen inte barnets far, så jag tycker inte att du ska uttala dig alls.

Berättare [avbryter]: Medan Josef och Maria fortsatte att gräla dök plötsligt två nazister upp i en tidsmaskin.

[Två nazister dyker upp. Den ena nazisten kastar sig över Maria med ett avgrundsvrål, och hugger ihjäl henne med en kniv. Maria dör, mycket teatraliskt.]

Berättare: Den ena nazisten dödar Maria med en stor kniv.
Nazist 2 [försöker lugna ned kompanjonen]: Såja, såja.
[till Josef] Ursäkta min kompanjon. Vi är två nazister som har kommit hit i en tidsmaskin för att döda judar. Vi tänker hämnas på judarna eftersom de en gång i tiden dödade Guds son.
Josef: Ja själv heter jag Josef och är snickare.
Nazist 1 & 2 [tittar chockerade på varann]: Josef...men, det kan väl inte vara...? [samlar sig] Barnet...det ofödda barnet...vad skulle det heta?
Josef: "Hubert".
Berättare: Slut på akt 1. Nu börjar akt 2.

 

Akt 2

Berättare [harklar sig]: I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta. Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta.

Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket. Ty senare i dag kommer en Frälsare bliva född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.

På en helt annan äng, en bit bort, samtalade en skock kor med varandra på ett hemlighetsfullt sätt, ovetande om att Josef spionerade på dem.


Ko 1: Muuuuuuuuu!
Ko 2: Muuuuuuuuu!
Ko 3: Sluta upp med det där! Vi måste planera hur vi ska ta över världen. Ko nummer ett, hur långt har eran projektgrupp kommit med framtagandet av en maskin som skall hjälpa oss ta över världen?
Ko 1: Vår maskin fungerar bra. Ganska bra. Den gör yoghurt.
Ko 3: Men det hjälper väl oss inte att ta över världen?
[Ko 1 ser rådvill ut]
Ko 2: Med vår maskin kan man lätt ta över världen!
Ko 3: Och vad gör den då?
Ko 2: Den tillverkar en ny, och mycket bättre sorts, ko.
[Korna lyser upp av glädje]
Alla korna [går därifrån]: Världsherravälde! Världsherravälde!

Berättare: Samtidigt vaknade Maria upp i sin säng.
Maria [gnuggar sig i ögonen]: Oj, jag hade en sån konstig dröm. Jag och Josef var på väg till Betlehem, och så kom det nazister i en tidsmaskin från framtiden.
Josef [störtar andfådd in i rummet]: Maria! Vakna! Jag har spionerat på korna, och de har en illvillig plan för att ta över världen! Men jag vet hur vi kan stoppa dem! Allt som behövs är...
[Josef faller ihop, död]
Berättare: Josef hann dock aldrig avsluta meningen, eftersom han plötsligt dog av hög ålder. Medan Maria sörjer sin makes död, knackar det plötsligt på dörren.
Scout: Jag kommer från scouterna för att sälja kakor.
Maria [koncentrerar sig]: Ha! Jag använder mina psykiska krafter till att förvandla dig till en vattenmelon!
Scout: Åh nej! Hon använder sina psykiska krafter till att förvandla mig till en vattenmelon!
Berättare: Maria använder sina psykiska krafter till att förvandla scouten till en vattenmelon.
[Skylt med texten "Melon", och en nedåtriktad pil, hålls upp över scouten.]
Maria: Nu ska jag gå ut för att söka upp korna!
Berättare: Slut på akt 2. Nu börjar sista akten.

 

Akt 3

Berättare [harklar sig]: När nu Jesus var född i Betlehem i Judeen, på konung Herodes' tid, då kommo vise män från österns länder till Jerusalem och sade: »Var är den nyfödde judakonungen? Vi hava nämligen sett hans stjärna i östern och hava kommit för att giva honom vår hyllning.»

När konung Herodes hörde detta, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. Och han församlade alla överstepräster och skriftlärde bland folket och frågade dem var Messias skulle födas.

Detta är förstås helt irrelevant för vår historia, som utspelar sig på en äng, med en massa kor.

De har med sig sina maskiner, som står där och där. [pekar]

Maria: Ha! Er djävulska plan ska inte lyckas! Jag ska förstöra maskinen, om det så ska kosta mig livet! [kastar sig över maskinen]
Berättare: Maria kastar sig över maskinen, som förstörs, men dödas samtidigt av de uppretade korna.
Ko 1: Men vilken maskin förstördes egentligen? Komaskinen eller yoghurtmaskinen? Det går ju inte att se någon skillnad på dem!
Ko 2: Hon förstörde faktiskt ko-maskinen. Vi måste avbryta vår erövring.
Ko 3: Det behövs inte! Jag har en plan!

Berättare: På ett sätt, som är svårt att beskriva i detalj, lyckades de företagsamma korna ta över världen med hjälp av sin nya, förbättrade yoghurt. Ja, nog är det som det står i Bibeln:

"De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus,som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd; men de ogudaktigas väg är såsom tjocka mörkret: de märka icke det som skall vålla deras fall".

[paus för applåder]

Detta julspel skrevs 1995 av Martin Rebas och Jens Wall till en fest i Chalmers sportstuga vid Sandsjön. Originalskådespelarna var jag, Jens, Sama, G:son, Adriana och Rydis.

2005 fick jag ett oväntat mail från Carlstedt Arkitekter i Linköping, som tydligen uppfört julspelet fem år i rad på sina julfester!